21 10 2010

apache 2.0 系列 设置反向代理

bigCat Posted in Linux - for Comments = 2

残念,居然用2.0 ,记录下\r\n\r\n要增加俩module\r\n切到\r\n

源文件目录/module/proxy

\r\n编译这几个模块(因为俺这情况默认安装需要另行编译)\r\n

apxs -i -a -c mod_proxy.c proxy_util.c proxy_http.c\r\n

\r\n改httpd.conf\r\n

LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so\r\nLoadModule proxy_http_module modules/proxy_http.so\r\n

\r\n\r\n修改虚拟主机设置\r\n

\r\n<VirtualHost *:80>\r\n  DocumentRoot /data/htdocs/\r\n  ErrorLog logs/ooxx.me-error_log\r\n  CustomLog logs/ooxx.me-access_log common\r\n  DirectoryIndex index.shtml index.html\r\n  ServerName ooxx.me\r\n  ServerAlias code.sh\r\n\r\nProxyPass /qzonestyle !\r\nProxyPass / http://172.25.32.72/\r\n</VirtualHost>\r\n

 1. [...] apache 2.0 系列 设置反向代理: ” [...]

 2. [...] apache 2.0 系列 设置反向代理: ” [...]

Host: (miao) | Word: Press | Code: HTML5